Disclaimer

Kinderenvoorop verleent u hierbij toegang tot de website weerbaarheidgilde.nl. Op de website worden door Kinderenvoorop teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Kinderenvoorop en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Kinderenvoorop en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Kinderenvoorop aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.